Historia

Mamy bogatą historię...

1975

15-12-1975 r.

Zebranie Założycielskie oddziału.

1976

28-12-1976 r.

Powołanie Międzyzakładowego Klubu Techniki i Racjonalizacji.

1984

13-02-1984 r.

Powstanie Klubu Biocenotycznego.


Marzec 1984 r.

Powstanie Centrum Usług Techniczno-Organizacyjnych Budownictwa (CUTOB).

1987

23-10-1987 r.

Uroczyste otwarcie siedziby Oddziału.

1993

02-04-1993 r.

Uruchomienie Punktu Sprzedaży Katalogów i Wydawnictw Technicznych.


05-07-1993 r.

Powołanie Ośrodka Informacji Techniczno-Ekonomicznej Budownictwa (OITEB).

1995

Styczeń 1995 r.

Powstanie Zespołu Rzeczoznawców Budowlanych.

2002

21-10-2002 r.

Powołanie Sądu Polubownego.

2003

01-09-2003 r.

Powstanie Punktu Informacyjnego Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.


28-10-2003 r.

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej pamięci Kol. Alfreda Kulwickiego.

2004

28-06-2004 r.

Powstanie Zespołu Udług Projektowych i Nadzoru.

2009

Maj 2009 r.

XXIV Krajowa Rada Seniorów PZITB w Toruniu.