Polski Związek Inżynierów
i Techników Budownictwa Oddział Toruń

Zapraszamy do współpracy

Dane ogólne

Data założenia:
15 grudnia 1975 r.

Data wpisu do rejestru sądowego:
11 marca 1991 r.

Data wpisu do KRS:
25 maja 2001 r.

KRS: 0000013031
NIP: 956-00-07-901

Dane kontaktowe

ul. Szeroka 34
87-100 Toruń

telefony:

56 622 19 17
56 622 72 81
56 621 04 86

e-mail: pzitbtorun@gmail.com

Działalność

Najważniejsze informacje na temat naszej działalności

I. Ośrodek szkolenia zawodowego

1. Organizacja szkoleń i doskonalenia zawodowego w formie seminariów promujących nowe materiały,
wyroby i technologie w budownictwie.

II. Ośrodek Informacji Techniczno - Ekonomicznej Budownictwa, "OITEB-PZITB"

1. Kompletowanie informacji o wykonawcach, producentach i dystrybutorach materiałów budowlanych, polskich normach budowlano-instalacyjnych i przepisach z zakresu Prawa Budowlanego i rozporządzeń wykonawczych.

2. Biblioteka Techniczna

3. Kwartalnik "Biuletyn Informacyjny"

III. Punkt sprzedaży katalogów i wydawnictw technicznych

1. Sprzedaż wysyłkowa i detaliczna wydawnictw z zakresu kosztorysowania robót budowlano - instalacyjnych (w tym programów komputerowych do kosztorysowania), szacowania nieruchomości i prawa budowlanego a także dzienników budowy, ksiąg obmiaru robót oraz książek obiektu.

Zobacz więcej

IV. Zespół Rzeczoznawców Budowlanych

1. Opinie i ekspertyzy techniczne.

2. Oceny stanu technicznego budynków i budowli.

3. Przeglądy okresowe budynków
(kontrole stanu technicznego).

4. Sporządzanie opinii i ekspertyz mykologicznych, w tym o problemach związanych z zawilgoceniem, zagrzybieniem, występowaniem grzybów pleśniowych, wysoleniem, porażeniami przez techniczne szkodniki drewna.

V. Zespół Usług Projektowych i Nadzoru

1. Sporządzanie projektów budowlanych i wykonawczych inwestycji (PB i PW).

2. Kosztorysowanie budowlano - instalacyjne.

3. Określanie wartości kosztorysowej inwestycji (WKI).

4. Weryfikacja i sprawdzanie projektów budowlanych.

VI. Sąd polubowny

1. Rozstrzyganie sporów o prawa majątkowe powstałe pomiędzy stronami w wyniku wykonywania prac budowlano-instalacyjnych, projektowych i innych.

VII. Pozostałe

1. Udzielanie rekomendacji przedsiębiorstwom wykonawstwa budowlanego, projektowania budowlanego, produkującym prefabrykaty budowlane i koordynującym realizacje inwestycji.

Zapraszamy do kontaktu w celu omówienia szczegółów współpracy.