Koła

L.p. Nazwa i siedziba Koła Nr telefonu Przewodniczący Członkowie Zarządu
1 Koło terenowe - Toruń I
Siedziba: PZITB O/Toruń
ul. Szeroka 34, 87-100 Toruń
56 622 19 17
56 622 72 81
Ryszard Grajkowski Jan Wendykowski - Skarbnik, Sekretarz
2 Koło terenowe młodych - Inowrocław
Siedziba: Technikum Budowlane
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 34,
88-100 Inowrocław
52 357 46 80
660 074 884
Karol Marcysiak Justyna Dybicz - Z-ca Przewodniczącego
Piotr Gawron - Sekretarz
Dawid Szymczak - Skarbnik
3 Koło terenowe - Toruń II
Siedziba: PZITB O/Toruń
ul. Szeroka 34, 87-100 Toruń
56 622 19 17
56 622 72 81
Przemysław Olszewski Tadeusz Opaliński - Skarbnik, Sekretarz
4 Koło terenowe - Grudziądz
Siedziba: Zespół Szkół Budowlanych
i Plastycznych
ul. Czarnieckiego 9
86-300 Grudziądz
56 461 01 70 Katarzyna Kurjata Katarzyna Kurjata - Sekretarz
Marian Balicki - Skarbnik
5 Koło terenowe - Włocławek
Siedziba: Zakład Ogólnobudowlany
Zbigniew Falkowski
ul. Spółdzielcza 1
87-100 Włocławek
54 232 36 55 Zbigniew Falkowski Bartłomiej Maślanka - Z-ca Przew., Sekretarz
Janina Celmer - Skarbnik
6 Klub Seniorów PZITB
Siedziba: PZITB O/Toruń
ul. Szeroka 34, 87-100 Toruń
56 622 19 17
56 622 72 81
Teresa Lipska Włodzimierz Skarbek - Z-ca Przew.
Mirosława Żak - Z-ca Przew.
Alina Wróblewska - Sekretarz
Maria Karasiewicz - Skarbnik
Stanisław Pokorny - Członek