Schemat organizacyjny

Zarząd Oddziału
Prezydium

Sąd Koleżeński
Komisja Rewizyjna

Kluby

Komisje

Odznaczeń

Kwalifikacji Zawodowych

Konkursowa

Pomocy Koleżeńskiej

ds. udzielania rekomendacji

ds. prawa budowlanego

Koła zakładowe

Koła terenowe

Toruń I

Toruń II

Grudziądz

Włocławek

Klub Seniorów PZITB

Biuro Oddziału

Dyrektor Oddziału

Główny Księgowy

Specjalista
ds. statutowo-gospodar.

Specjalista
ds. informacji technicz.

Agendy działalności gosp.

Członek Szkolenia Zawodowego

Ośrodek Informacji Techniczno-Ekonomicznej Budownictwa

Punkt Sprzedaży Katalogów i Wydawnictw Technicznych

Zespół Rzeczoznawców Budowlanych

Zespół Usług Projektowych i Nadzoru

Sąd Polubowny

Punkt Informacyjny K-POIIB