Zarząd

Zarząd oddziału


L.p. Imię i nazwisko Funkcja
1 Tomasz Szkuta Przewodniczący Z/O
Dyrektor Oddziału
2 Beata Gutkowska Wiceprzewodnicząca Z/O
3 Marek Topolewski Wiceprzewodniczący Z/O
4 Maria Karasiewicz Sekretarz Z/O
5 Przemysław Olszewski Skarbnik Z/O
6 Ryszard Grajkowski Członek Z/O
7 Sebastian Szakiel Członek Z/O

Komisja Rewizyjna Oddziału


L.p. Imię i nazwisko Funkcja
1 Henryk Kowalski Przewodniczący
2 Teresa Lipska Sekretarz
3 Maria Karasiewicz Członek

Organ sprawujący nadzór - Prezydent Miasta Torunia

Sąd Koleżeński Oddziału


L.p. Imię i nazwisko Funkcja
1 Sławomir Milewski Przewodniczący
2 Mariusz Szklarski Członek
3 Andrzej Jóźwiak Członek

Delegaci do Rady Toruńskiej FSNT NOT


L.p. Imię i nazwisko Funkcja
1 Krzysztof Kiewel Delegat
2 Sebastian Szakiel Delegat

Delegaci do Rady Grudziądzkiej FSNT NOT


L.p. Imię i nazwisko Funkcja
1 Katarzyna Kuriata Delegat

Delegaci do Rady Włocławskiej FSNT NOT


L.p. Imię i nazwisko Funkcja
1 Bartłomiej Maślanka Delegat

Koła terenowe


L.p. Nazwa i siedziba Koła Przewodniczący / Skarbnik, Sekretarz
1 Koło terenowe - Toruń Przemysław Olszewski / Sebastian Szakiel
2 Koło terenowe - Grudziądz
3 Koło terenowe - Włocławek Zbigniew Falkowski / Bartłomiej Maślanka
4 Klub Seniorów - Toruń Maria Karasiewicz / Róża Guśpiel