Zarząd

Zarząd oddziału


L.p. Imię i nazwisko Funkcja
1 Krzysztof Kiewel Przewodniczący Z/O
Dyrektor Oddziału
2 Zbigniew Falkowski V-ce Przewodniczący Z/O
3 Maciej Wiśniewski V-ce Przewodniczący Z/O
4 Przemysław Olszewski Sekretarz Z/O
5 Roman Pastwa Z-ca Sekretarza Z/O
6 Jerzy Mowiński Zkarbnik Z/O
7 Teresa Lipska Z-ca Skarbnika Z/O
8 Wiesław Mancewicz
Ryszard Grajkowski
Katarzyna Kurjata
Wiesław Stasiuk
Członkowie Z/O

Komisja Rewizyjna Oddziału


L.p. Imię i nazwisko Funkcja
1 Marek Piasecki Przewodniczący
2 Jan Wendykowski Sekretarz
3 Maria Karasiewicz Członek
4 Wiesław Dokowski Z-ca członka


Organ sprawujący nadzór - Prezydent Miasta ToruniaSąd Koleżeński Oddziału


L.p. Imię i nazwisko Funkcja
1 Karol Marcysiak Przewodniczący
2 Marek Oleś Sekretarz
3 Maciej Krajewski Członek
4 Stanisław Pokorny Z-ca członka

Delegaci do Rady Toruńskiej FSNT NOT


L.p. Imię i nazwisko Funkcja
1 Tadeusz Opaliński Delegat
2 Krzysztof Kiewel Delegat

Delegaci do Rady Grudziądzkiej FSNT NOT


L.p. Imię i nazwisko Funkcja
1 Olgierd Nagórski Delegat

Delegaci do Rady Włocławskiej FSNT NOT


L.p. Imię i nazwisko Funkcja
1 Zbigniew Falkowski Delegat